Sach-Casti partie

Otvorenie je úvodná časť šachovej partie. V ňom sa uvádzajú do hry pešiaci a figúry a zvyčajne sa určí, akým spôsobom sa bude hra vyvíjať (ostrá hra, pozičné manévrovanie, a. i.). Podľa súčasného stavu teórie môže otvorenie partie trvať 10 - 15 ťahov, niekedy aj viac. Z otvorenia prechádza šachová partia do strednej hry, iba málokedy priamo do koncovky.

Keďže biely má v šachu výhodu prvého ťahu, Obvykle sa snaží z otvorenia získať iniciatívu.

Čierny je naopak nútený odrážať súperove hrozby a usilovať sa o vyrovnanie hry a získanie protihry. Obvykle používa tieto metódy:
Zjednodušovanie pozície pomocou výmien figúr a pešiakov
Protiútokom. Najčastejším spôsobom protiútoku býva útok na bielych centrálnych pešiakov.Stredná hra je úsek šachovej partie medzi otvorením a koncovkou. Ťažko možno jednoznačne určiť, kedy otvorenie prechádza do strednej hry a kedy stredná hra prechádza do koncovky. Stredná hra orientačne začína, keď sú figúry aspoň jedného z hráčov dostatočne vyvinuté. Koncovka začína, keď dochádza k výraznej redukcii materiálu. Hráči sa v strednej hre snažia využiť drobné výhody, ktoré dosiahli v otvorení. Hráč, ktorému sa podarí túto výhodu premeniť na materiálnu prevahu sa snaží zredukovať materiál na šachovnici, aby sa jeho materiálna výhoda zvýraznila v koncovke. Kým otvorenia a koncovky sú teoreticky dopodrobna preštudované, stredná hra je natoľko bohatá, že hlavne v nej ešte zostáva priestor na šachovú tvorivosť a predstavivosť.


Koncovka alebo koncová hra je úsek šachovej partie, keď sú už výrazne zredukované materiálne sily oboch hráčov. Typologicky môže ísť o pešiakovú koncovku, keď obe strany okrem kráľov majú už len pešiakov, alebo majú aj ľahké, či dokonca ťažké figúry. Napriek zredukovanému materiálu, si koncová hra vyžaduje silné sústredenie a snáď ešte presnejšiu hru, ako v ostatných fázach partie, pretože aj tá najdrobnejšia nepresnosť vedie k prehre. V koncovej hre, okrem materiálnych výhod hrá rozhodujúcu úlohu tempo. Tá istá pozícia môže byť vyhratá podľa toho, ktorý hráč je na ťahu - obvykle vyhrá ten, kto je na ťahu, ale dosť často sa vyskytuje aj situácia, keď sa hráč, ktorý je na ťahu dostane do nevýhody (tzv. nevýhoda ťahu - zugzwang).

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode